Bilder från vecka 1, 2021 Promenad i Västerås hamn.

Bogserbåten Anny är stationerad i Västerås sedan 2017.
Nya Isbrytaren Kullen, står vid kajen i Västerås.

Långt ut på fjärden kom tankfartyget Thun Evolve.
Tankfartyget Thun Evolve, 115 meter långt produkttankfartyg på 8 000 dödviktston och med 9350 kubiks lastutrymme.

Hälsningar Sören 🙂