Kontaktinformation

Bildgruppen Prisma har sitt säte i Hallstahammar.

Prismas styrelse och kontaktpersoner.
Vill du kontakta någon av dem gör du det på kontaktsidan.
Ordförande: Seppo Remes
Sekreterare: Anna Johansson
Kassör: Ann-margret Löving
Tävlingsledare: Mikael Larsson & Roger Pistol
Ledamot: Holger Metzger
Ledamot: Thord Harry Nilsson
Ledamot: Ann-Britt Gustafsson
Webbredaktör: Sören Svedin

Bankgiro
Bildgruppen Prismas bankgiro är:
699-9106

Medlemskap
Är du intresserad – kontakta någon av oss, se ovan, eller kom med på nästa möte.

Aktivt medlemskap
Medlemsavgiften för år 2020 är 300 kronor.
Ungdom under 18 år kostar 150 kr per år.

Medlemsförmåner:

  • Fullt medlemskap i Bildgruppen Prisma
  • Regelbundna mailutskick från klubben
  • Delta i samtliga aktiviteter
  • Medverka i samtliga utställningsaktiviteter
  • Delta i Riksförbundets och ”Fotodistriktets” tävlingar
  • Delta i Riksförbundets och ”Fotodistriktets” utbildningar och övriga arrangemang
  • Lägga ut egna bilder på vår webbsida
  • Tillgång till klubblokal
  • Familjemedlem till reducerad avgift = 100 kronor.

Passivt medlemskap finns inte längre men vill du ändå stödja oss så betala gärna in 300 kronor på vårt Bankgirokonto 699-9106.