Kontaktinformation

Kontaktinformation

Bildgruppen Prisma har sitt säte i Hallstahammar.

Prismas styrelse och kontaktpersoner

Kontaktperson Namn Mail
Ordförande Seppo Remes seppo.remes@bildgruppenprisma.se
Sekreterare Ann-Britt Gustafsson ann-britt.gustafsson@bildgruppenprisma.se
Kassör  Ann-margret Löving ann-margret.lovling@bildgruppenprisma.se
Tävlingsledare Mikael Larsson & Roger Pistol tavlingsledare@bildgruppenprisma.se
Ledamot Holger Metzger holger.metzger@bildgruppenprisma.se
Ledamot Thord Harry Nilsson thord.nilsson@bildgruppenprisma.se
Webbredaktör Sören Svedin webmaster@bildgruppenprisma.se

Bankgiro
Bildgruppen Prismas bankgiro är:
699-9106

Medlemskap
Är du intresserad – kontakta någon av oss, se ovan, eller kom med på nästa möte.

Aktivt medlemskap
Medlemsavgiften för år 2019 är 300 kronor.
Ungdom under 18 år kostar 150 kr per år.

Medlemsförmåner:

  • Fullt medlemskap i Bildgruppen Prisma
  • Regelbundna mailutskick från klubben
  • Delta i samtliga aktiviteter
  • Medverka i samtliga utställningsaktiviteter
  • Delta i Riksförbundets och ”Fotodistriktets” tävlingar
  • Delta i Riksförbundets och ”Fotodistriktets” utbildningar och övriga arrangemang
  • Lägga ut egna bilder på vår webbsida
  • Tillgång till klubblokal
  • Familjemedlem till reducerad avgift = 100 kronor.

Passivt medlemskap finns inte längre men vill du ändå stödja oss så betala gärna in 300 kronor på vårt Bankgirokonto 699-9106.