Klubbtävlingar – Regler

Tävlingsregler Klubbmästerskap

Fastställda jan. 2018.

Syfte

Klubbmästerskapet syftar till att stimulera medlemmars kreativa fotograferande. Att vi gemensamt tittar på bild, tränar oss i att se och kunna uttrycka vad vi ser i bilder. En rekommendation är att bilderna är i högst A4 storlek exklusive ev. passepartout.

Deltagare

Medlemmar i Bildgruppen Prisma.

Tävlingsklass

Påsiktsbilder eller digitala bilder i valfri teknik, monochroma, färg och manipulerade bilder är samtliga välkomna. Vid varje tävlingstillfälle anges om det gäller påsiktsbilder eller digitala.

Tävlingsform

Tävlingen genomförs i form av fyra deltävlingar där medlemmens samlade resultat räknas. Vid varje deltävling får två bilder lämnas in eller vid kollektionstävling en (1) kollektion om tre (3) bilder. Deltävlingarna avhålls normalt i samband med ordinarie månadsmöte. Jury utses av tävlingsledare (gärna efter förslag från medlemmar). Juryn kan antingen vara extern eller intern (en av medlemmarna som då inte tävlar denna omgång). Bildinlämning, jurybedömning och juryredovisning sker normalt vid ett och samma tillfälle.

Styrelsen fastställer, inför varje år, klubbtävlingens fyra deltävlingar:

– Dess form (antingen påsiktsbilder eller digitala bilder) samt eventuellt tema och kollektion.

– Varje bild bedöms och varje bild erhåller poäng enligt följande:

1:a 6 poäng
2:a 4 poäng
3:a 3 poäng
Oplacerad 1 poäng

Jury äger rätt att placera flera tävlande på delad 2:a och/eller 3:e plats. Däremot skall segraren i deltävlingen vara ensam.

Klubbmästare är den/de medlem/mar som efter sammanräkning av de fyra deltävlingarna har högsta poängresultat.

Pris

Klubbmästaren erhåller inteckning i klubbens vandringspris ”Olav Trummelsson”. Vandringspriset är ständigt vandrande.

2018-01-21/Mikael Larsson, Thord Harry Nilsson,Lasse Petersson
2018-01-25/Seppo Remes, Lasse Petersson