Priser och Utmärkelser

Bildgruppen PRISMA
Priser och utmärkelser
År     Beskrivning av utmärkelsen
1966 Nils P Blix vinner sv/v klassen i riksfototävlingen (RIFO)
1967 Nils P Blix erhåller stort silver i färgklassen RIFO
1967 Nils P Blix erhåller stort brons i sv/v klassen RIFO
1967 BG Prisma vinner färgpokalen i RIFO
1967 BG Prisma vinner klubbcupen arr. Av Aktuell Fotografi
1968 BG Prisma erhåller bronsmedalj i Europa-Foto i Tyskland
1968 BG Prisma får 2:a pris i Nordiska Museets fotoutställning
1968 Nils P Blix erhåller brons i färgdiaklassen i RIFO
1968 Mats Källstig erhåller litet silver i sv/v klassen i RIFO
1969 Nils P Blix på delad första plats sv/v klassen RIFO
1970 Nils P Blix o Kjell Berggren på delad första plats i sv/v klassen RIFO
1970 BG Prisma tilldelas stipendium för fotoresa till Danmark
1970 Nils P Blix vinner sv/v klassen i Mälardalsträffen
1970 Mats Källstig vinner diaklassen i Mälardalsträffen
1971 Mats Källstig erhåller litet silver i sv/v klassen i RIFO
1972 BG Prisma erhåller bronsmedalj i Europa-Foto i Tyskland
1972 Kjell Berggren erhåller litet brons i sv/v klassen i RIFO
1973 Birgitta Thorsson erhåller stort silver i färg påsikt RIFO
1973 Birgitta Thorsson vinner diaklassen i Mälardalsträffen
1974 Nils P Blix och Mats Källstig på delad första plats i sv/v klassen RIFO
1974 Birgitta Thorsson erhåller litet brons påsiktsklassen RIFO
1974 Leif Björklund erhåller litet brons i diaklassen RIFO
1975 Lars Byman erhåller stort silver i diaklassen RIFO
1975 Nils P Blix erhåller litet brons i diaklassen i RIFO
1975 Nils P Blix erhåller litet silver i sv/v klassen RIFO
1976 Kjell Berggren stort silver i sv/v klassen (delad 1: plats) i RIFO
1976 Nils P Blix vinner sv/v klassen i Mälardalsträffen
1978 Leif Björklund vinner sv/v klassen i Mälardalsträffen
1979 Mats Källstig stort silver i sv/v klassen RIFO
1979 Staffan Ehde vinner sv/v klassen i Mälardalsträffen
1979 Staffan Ehde vinner färgklassen i Mälardalsträffen
1980 Nils Karsson vinner sv/v klassen i Mälardalträffen
1981 Roger Pistol erhåller stort silver i sv/v klassen RIFO
1981 Roger Pistol erhåller stort brons i diaklassen RIFO
1982 Roger Pistol erhåller stort brons i sv/v klassen RIFO
1982 Torbjörn Leo vinner färgklassen i Mälardalsträffen
1983 Torbjörn Leo erhåller litet brons i sv/v klassen RIFO
1984 Torbjörn Leo erhåller litet brons i sv/v klassen RIFO
1984 Torbjörn Leo vinner färgklassen i Mälardalsträffen
1986 Torbjörn Leo vinner färgklassen i Mälardalsträffen
1986 Torbjörn Leo erhåller brons i sv/v klassen i Mälardalsträffen
2004 Roger Pistol vinner diaklassen i Mälardalsträffen
2004 Per Bjälkefur på delad första plats i dia på Vårgårda naturfoto
2006 Per Bjälkefur erhåller stort silver i diaklassen RIFO
2006 Sven-Olof Axelsson erhåller brons i klassen bildexpo RIFO
2006 Roger Pistol erhåller Diplom i grupp B i RIFO
2006 Mats Källstig vinner klassen påsiktsbilder i Mälardalsträffen
2007 Sven-Olof Axelsson erhåller brons i klassen bildexpo RIFO
2007 Mats Källstig erhåller Litet Brons i grupp A i RIFO
2007 Sven-Olof Axelsson får hedersomnämnande i tidningen FOTO Mästartävlan
2007 Roger Pistol erhåller Diplom i grupp A i RIFO
2007 Mats Källstig vinner klassen påsiktsbilder i Mälardalssalongen
2008 Lars Petersson uttagen för visning i sv/v klassen RIFO
2008 Mats Källstig erhåller stort brons i klassen A/påsikt RIFO
2008 Sven-Olof Axelsson blir 2:a i klassen sv/v i Mälardalssalongen
2009 Roger Pistol 2:a i klassen påsiktsbilder i Mälardalssalongen
2009 Erik Oksanen 3:a i digitalklassen i Mälardalssalongen
2010 Mats Källstig erhåller stort silver i klassen A/påsikt RIFO
2011 BG prisma har bästa totalpoäng i Triangeltävlingen
2011 Thord Nilsson erhåller liten brons i klassen A/påsikt RIFO
2011 Thord Nilsson erhåller diplom i klassen digitalsalongen RIFO
2012 BG Prisma vinner två klasser och totalpoängen i Triangeltävlingen
2012 Leif Björklund erhåller liten brons i klassen A/påsikt RIFO
2012 Mats Källstig erhåller diplom i klass A/påsikt RIFO
2012 Marianne Kiiskilä två bilder för visning i digitalsalongen RIFO
2013 BG Prisma vinner tre klasser och totalpoängen i Triangeltävlingen
2014 BG Prisma vinner en klass och blir totaltvåa i Triangeltävlingen
2014 Roger Pistol får visning i klassen B digitalt RIFO
2017 Daniel Johansson erhåller Guld i klassen Digital Kollektion
2017 Daniel Johansson deltar med bild i Riksförbundets Årsbok
2017 Mats Källstig får en bild Antagen i klassen Enstaka bild påsikt
2018 Holger Metzger deltar med bild i Riksförbundets Årsbok
2019 Roger Pistol får visning i klassen Kollektion Digitalt i RIFO
2019 Thord Nilsson får visning i klassen Enstaka Digitalt i RIFO
2020 Holger Metzger erhåller silver o visning i Enstaka påsikt i RIFO
2020 Alison De Mars erhåller silver o visning i Enstaka digitalt i RIFO
2020 Holger Metzger erhåller diplom i kollektion Påsikt i RIFO
2020 Mats Källstig får visning i klassen enstaka Påsikt i RIFO
2020 Per Johansson får visning i klassen Enstaka digitalt i RIFO