Kallelse till årsmötet

Hej alla Prisma-medlemmar.

Bildgruppen Prisma kommer att hålla sitt årsmöte på måndag den 6. Februari med början kl.18.30 i Eldsbodahuset här i Hallstahammar. Stadgeenliga ärenden kommer att behandlas. Alla medlemmar välkomna. Fika kommer att bjudas. Seppo Remes, ordförande