Årets första styrelsemöte

Prismas styrelse samlades till möte hos Monica i Kolbäck.