201226 Forsby kvarn, vid Svartån mellan Västerås och Skultuna…

…trevligt att se Strömstaren vinterbada och söka sin föda!