GDPR

Intgritetspolicy för Bildgruppen Prisma

Hemsida: www.bildgruppenprisma.se
E-post: info@bildgruppenprisma.se

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, har framtagits gemensamt av medlemsländerna inom EU. En sammanfattande redogörelse följer.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur personuppgifter ska behandlas. Syftet med förordningen är att ge privatpersoner en starkare rätt att förfoga över sina personuppgifter. GDPR gäller både företag, myndigheter, ideella organisationer och föreningar. Vi berörs således av nämnda förordning. Därför är det viktigt att vi klargör vilka uppgifter som samlas in, hur de används och av vem. För en ideell förening finns krav på samtycke för att samla in personuppgifter och skyldighet att ange vad uppgifterna ska användas till. Vi möter detta krav med följande text som ska framgå i formulär gällande medlemsansökan.

”När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter sparas i föreningens medlemsregister. Medlemsregistret hanteras av registeransvarig inom föreningen. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick”.

En förening är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till en medlem som begär det. Däremot har den registrerade rätt att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om individen själv.

Bildgruppen Prisma har beslutat att inte publicera några personuppgifter på internet utan särskilt medgivande. När ett medlemskap avslutas raderas alla personuppgifter.

Följande uppgifter sparar vi i föreningens register:

  • Namn
  • Adress, postnummer och ort
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Tillåtelse av medlemsutskick

Vi sprider inga personuppgifter som kan användas i kommersiellt syfte.
Vi sprider inga personuppgifter till andra medlemmar utan särskilt medgivande.
Vi sprider inga personuppgifter på internet utan särskilt medgivande.
Medlem har rätt att på begäran ta del av sina egna uppgifter enligt ovanstående.