Fotofika, Ekeby våtmark.

Ekeby våtmark Ekeby våtmark, Eskilstuna

Hallå Fotovänner! Denna sista måndagen i maj träffas vi för fotofika vid Ekeby våtmark i Eskilstuna, kl 18:30. För er som samåker, avfärd från Lidl parkeringen kl 18:00. Medtag fika […]