Månadstävling med temat ”Kärlek”

Nu i kväll har vi haft ”månadsträff” med en tävling med temat ”kärlek” på ”Bildgruppen Prisma”, jag har filmat vinnarna med en ”iPhone 13 pro” och redigerat filmerna med ”Linux” och bildbehandligsprogammet ”kdenlive”, filmen är 2.5 minut lång för den som orkar att se den!

ps. oops! ett litet stavfel smög sig in också!

//Erik O