Gustaf Åhman

För en massa massa år sedan räddade Mats Källstig fotograf Gustaf Åhmans kvarlämnade fotografiska saker från att hamna på soptippen. Här fanns förutom ca 17 000 glasplåtar även dåtidens kameror, belysning, studiomaterial, präglingsmaskin mm. mm.

Bildgruppen Prisma förvarade och katalogiserade samt gjorde ett stort antal utställningar med bilder från Åhmans glasplåtar. Till sist, efter lite mellanlandningar på hembygdsförening och biblioteket tog Västmanlands läns museum över allting (hurra för det) och det förvaras på Westmannaarvet – museets stora arkiv i Hallstahammar.

De har katalogiserat, valt ut och sparat det som de anser vara värt att ingå i museets samlingar. Glasplåtarna håller på och skannas av och kommer framgent att bli tillgängliga för alla digitalt. Men, en massa saker platsade inte in i museets samlingar. Häromdagen var vi några från BG Prisma som hämtade tillbaka sakerna. Nu står dessa i vårt förråd i Hallstahammar. Vi får se om och hur de kan komma till användning/nytta igen.
Lasse P