Prisma vid Hälleskogsbrännan – Öjesjön

I södra delen av brandområdet startade Den stora skogsbranden. Vi besökte Öjesjön (strax öster om platsen där branden började), promenerade upp till en skogsmaskin (skotare) som brann upp i lågorna. Fantastiskt att se hur mycket som naturen återtagit av brandmarkerna. Blir glad. Och i kranen på skötaren hade en talgoxe byggt bo. Nere vid sjöstranden fanns en fin rastplats och en liten badstrand. Varmt i vattnet sa några gäster där med husvagn och husbil.
Lasse