3 Stycken fåglar…

Testar att gör ett inlägg med 3 bilder på fåglar. För att kunna göra en manual för Prismas medlemmarna!

Storskrake

Blåmes

Talgoxe

Ett test av Sören för att göra ett ”Inlägg”!