200817 Bilder tagna av Lars Darnfors på Prismas fotofika!

Bilderna fotograferade av Lars Darnfors Prisma.