Stort tack Eva-Lena, för ditt arbete som kassör i Bildgruppen Prisma…och välkommen att ta över stafettpinnen Ann-margret!