Riksförbundet Svensk Fotografi. Årsboken 2019 / 2020…

…där är Prisma representerat med 3 bilder från Carina Leo, Ann-Britt Gustafsson och Lars Petersson.

Carinas bild

 Ann-Britts bild

Lasses bild

Fotograferad i Tallin aug 2016.
Ett gammalt industriområde som omvandlas med modern arkitektur och den gamla industriskorstenen lämnats kvar.

Stort grattis till alla TRE… 😉