190401 Prismas april månadsmöte, kvällens värd Ann-Britt Gustafsson.

Måndag 1 april fick vi fint besök av tre tjejer från årskurs 1 i Bild och Formgivning på Estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet i Västerås.
De heter Ottilia Burenfjäll, Evan Aadland och Tea Ek.
I sin utbildning har de en kort kurs i Foto och har fått arbeta med PARAFRASER på kända konstbilder. De har bl à inspirerats av Elisabeth Ohlson Wallins bilder och gjort egna omtolkningar, associationer kring de konstbilder de själva valt.
Några bilder är bearbetade i Photoshop, andra gjorda direkt i kameran, i studio eller utomhus.
Vi i Prisma blev inspirerade att göra egna parafraser!