Fotofestival …

…när Prisma firar sina 50 år?!

Ikväll träffades vi några stycken och planerade vidare. I april blir det en tillbakablickande utställning mm i Westerqwarns galleri, Mölntorp. I oktober blir det ännu mera. Mer idéer än färdigt resultat än så länge. Helt rätt – motsatsen vore värre. Det kommer mera.
Lasse P

Prisma planeringsmöte 1 Prisma planeringsmöte 2