”Bättre bilder”

Då är den i gång, PRISMAS fotokurs ”Bättre bilder 1”

Kursledare Lasse P hälsade deltagarna välkomna.
Kursledare Lasse P hälsade deltagarna välkomna.
12 st förväntansfulla deltagare, med med sina kameror laddade.
12 st förväntansfulla deltagare, med sina kameror laddade.
Första uppgiften blev att fotografera kursledaren.
Första uppgiften blev att fotografera kursledaren.

3 foto

Sen blev det en grundlig kameragenomgång med inställningar av tid, bländare och isotal mm.
Sen blev det en grundlig kameragenomgång med inställningar av tid, bländare och isotal mm.

8 kameragenomgång

10 foto

Kursdeltagarna fick sen i hemuppgift inför nästa kurstillfälle att fotografera ett visst förbestämt motiv med kameran inställd på • Auto • Programförval • Tidsförval • Bländarförval samt Manuellt.

Elger gick igenom hur kursdeltagarna, för att kunna redovisa resultatet av hemuppgiften, ska ladda upp sina hemuppgiftsbilder på PRISMAS hemsida där kursen har fått en egen flik.
Elger gick igenom hur kursdeltagarna, för att kunna redovisa resultatet av hemuppgiften, ska ladda upp sina hemuppgiftsbilder på PRISMAS hemsida där kursen har fått en egen flik.