Klubbtävling 2014

Gratulerar än en gång Lars Petersson som klubbmästare år 2013.

Inför 2014 ser klubbtävlingen ut enligt följande:

Mars: två omonterade bilder på temat ”Kroppen”

Maj: två omonterade bilder på temat ”Droppen”

Sept: 2-5 bilder (kollektion) på temat ”Knoppen”

Nov: digital inlämning på temat ”Toppen”

Med dessa teman är det så tillspetsat så man får använda både fantasi och kamera vid varje deltävling.