Klubbens historia

60 – 70-tal
Föreningen bildades 21 april 1966. Några medlemmar i dåvarande Västerås fotoklubb valde att bryta sig loss och starta en ny fotoklubb – bildgrupp. En grupp där nya former för fotoklubbsarbete kunde utövas. En bildgrupp där fokus låg på bilden och inte så mycket på tekniken som då oftast dominerade klubbmedlemmars diskussioner. Likaså fanns viljan att tillsammans genomföra olika fotoprojekt. Bildgruppsidén var då ny för amatörfotosverige och mycket snabbt gjorde sig gruppens åtta medlemmar kända i amatörfotokretsar.

Från det första decenniets utställningar märks utställningar som Det var en gång ett bruk (dokumentär om Trummelsbergs bruk), Rapport från Hallsta (dokumentär om Hallstahammars köping) och Kolbäcks station. Tävlingsframgångarna under dessa år var stora, otaliga RIFO-utmärkelser, trea i Europafoto (med Strömsholmsbilder), seger i Klubbcupen (tävling mellan landets fotoklubbar) och Nikontrofén ‑ för att nämna några.

1973 fick Prisma ta hand om framlidne kolbäcksfotografen Gustaf Åhmans bilder. 17.000 glasplåtar finns samlade och ett otal utställningar med detta material har arrangerats under åren. Samlingen tillhör och förvaltas idag av Hallstahammars kommun.

70 – 80-tal
Under 70-talet krympte verksamheten allteftersom medlemmar flyttade eller blev yrkesfotografer. Bildgruppen PRISMA förde ett mycket tynande liv. I slutet av 70-talet gjordes en kraftansträngning att nyrekrytera medlemmar och få en fungerande verksamhet. Efter en medlemstopp på 50-60 personer stabiliserades under början av 80-talet dagens medlemsnivå på 20-talet medlemmar. Från denna tid kommer vi ihåg bildprojekt som: VM i motocross, Bruksådran, Körstämman i Skinnskatteberg och Lokala konstnärer.

90-tal
Tävlingsfotograferandet krympte till en mycket låg nivå och ersattes istället av en stadig produktion av olika dokumentära fotoprojekt: Rapport 2 från Hallstahammar (ett tidsdokument från Hallstahammars kommun)
På spåret (byggandet av järnvägen ‑ Bergslagspendeln ‑ Västerås-Fagersta),
Hamlet i Gödselby (ett sommarlustspel av Hallstahammars amatörteaterstudio).
Till detta skall fogas några utställningar med medlemmarnas egna individuella bilder.

2000-tal
I skiftet mellan två årtusenden genomfördes en sammanslagning mellan Bildgruppen Prisma och Hallstahammars Fotoklubb. Bildgruppen Prismas namn behölls och Hallstahammars Fotoklubbs lokaliteter i Hallstahammar blev ny gemensam klubblokal. Prismas klubblokal i Kolbäck avvecklades successivt.

Årtusendets första utställning handlade om millenniets sista timmar i vår kommun. Varje år därefter har ytterligare minst en utställning presenterats: Slaget vid Herrevad, Fotograf Gustaf Åhman, Rapport från Hallsta del 3 för att nämna några.

År 2004 arrangerade klubben distriktets fototävling Mälardalsträffen i samarbete med FK Aros i Västerås. Ett arrangemang under två dagar. Lördagen med öppna visningar, fotoföredrag och bildvisningar för allmänheten på Hammarteatern. Söndagen enbart öppen för distriktets medlemmar.

2006 firade Prisma sitt 40-års jubileum med utställningarna:

  • ”Ett dygn i Hallstahammar”. En fotodokumentation av ett dygn i vår kommun.  Fredagen den 21 april  – exakt på 40-års dagen av bildgruppens födelse.
  • ”24 x 3”  En bild från var och en av dygnets timmar valdes ut och i samarbete med fotografer i Tokyo, Japan och Pittsburg, USA  som på vårt initiativ genomförde samma dygnsdokumentation. Bilderna delades med varandra och i vår utställning fanns bilder från de tre orterna/städerna.

Responsen från publik och media var stor på vår jubileumsutställning. Utställningen återkom vid ett par tillfällen på Hallstahammars bibliotek.

Resan mot klubbens 50-års jubileum fortsätter.

2000-talet fortsatte med att klubbtävlingen avgörs i fyra deltävlingar, där den fotograf som samlar flest poäng blir årets vinnare och erövrar det ständigt vandrande priset ”Olav Trummelsson”.

Tävlandet och deltagandet i externa fotoaktiviteter blir allt vanligare. I Riksförbundets Riksfototävling (RIFO) får flera prismaiter placeringar, vi deltar i Mästartävlingen, Mälardalssalongen och skickar in och får bilder antagna i Årsboken. Externt genomför vi korta utbildningskvällar för allmänheten på biblioteket och internt börjar vi med utbildningskvällar i Photoshop och andra bildredigeringsprogram.

Varje höst genomför vi fotoutställning på Hallstahammars bibliotek.  Här finns utställningsnamn som: Nu eller aldrig, Röd – Enögda kompositioner betraktade med två och Ätter Åa.

2010-talet

Prismas hemsida, www.bildgruppenprisma.se, har dykt upp och blir den huvudsakliga informationskanalen såväl internt som externt.

Intern kursverksamhet fortsätter. Måndagskvällar blir Prismakvällar. Är det inte månadsmöte är det erfarenhetsutbyte/fördjupningskvällar. I samarbete med ABF lånar vi en lokal på måndagar. Workshops med externa föreläsare som Anders Geidemark och Gert Bohlin. Många bra jurys på våra klubbtävlingar. Tillsammans med grannfotoklubbarna FK Aros och Köpingsfotoklubb återupplivar vi den gamla Triangeltävlingen. En årlig klubbtävling där Prisma hävdar sig väldigt bra och vinner flera år.

De årliga medlemsutställningarna varje höst på biblioteket fortsätter. Allt från uppföljaren till Rapport från Hallsta –Var det bättre förr?, Val, Prismaitiskt och Var Dags Bilder.

Klubblokalen används allt mindre som samlingslokal, för liten för oss alla. Den inreds till viss del som en mindre fotostudio. Månadsmöten sker allt oftare i bibliotekets eller i ABFs lokaler. Utbildningsverksamheten fortsätter, under hösten 2015 startade den andra rejäla fotokursen för digitala systemfotografer, öppen även för externa deltagare. Tolv deltagare i varje omgång.

2016 – Prisma firar sitt 50-års jubileum

Flera gånger under året firade vi med olika utställningar, en fotofestival och en medlemsfest. I april arrangerade vi en minnesutställning i Galleri Westerqwarn Bilder under 50 år. Ett axplock av bilder hämtade från 13 av de 39 utställningar vi fram till dess producerat. Själva födelsedagen inträffade den 21 april som firades med fest för gamla och nuvarande medlemmar på Restaurang Westerqwarn.

 

Knytpunkten i Strömsholm blev i oktober centrum för en stor sammandragning för oss alla som älskar foto. Tre inbjudna kända svenska fotografer (Maja Kristin Nylander, Anders Petersen och Anders Geidemark) bjöd på sitt fotokunnande med föreläsningar och bildvisningar. I samband med detta visade Prisma ett bildspel med medlemmarnas egna, samtida, bilder. Ett urval av dessa kopierades upp och visades för besökarna. Vi visade även en del äldre utställningsbilder med tonvikt på dokumentärbilder genom åren från vår egen kommun och dess utveckling.

 

På restaurang Gula Hästen visade två medlemmar en utställning om galopptävlingen Svenskt Grand National och på Galleri Westerqwarn visades medlemsutställningen Fräscha bilder.

Runt jul och nyårshelgen visade vi i det nyinvigda kulturhuset medlemsbilder för allmänheten som tidigare enbart visats på fotofestivalen.

 

Under 2016 öppnar vi ett facebookkonto som stadigt används alltmer.

Kul ihop, ett dokumentärreportage från ett drygt tio-tal föreningar i kommunen blev 2017 års utställning.