Kontaktinformation

Kontaktinformation

Bildgruppen Prisma har sitt säte i Hallstahammar.

Prismas styrelse och kontaktpersoner

Kontaktperson Namn Mail
Ordförande Seppo Remes seppo.remes@bildgruppenprisma.se
Sekreterare Ann-margret Löving ann-margret.loving@bildgruppenprisma.se
Kassör Eva-Lena Verner eva-lena.verner@bildgruppenprisma.se
Tävlingsledare Tony Lif & Roger Pistol tony.lif@bildgruppenprisma.se
roger.pistol@bildgruppenprisma.se
Ledamot Lars Hedin lars.hedin@bildgruppenprisma.se
Ledamot Thord Harry Nilsson thord.nilsson@bildgruppenprisma.se
Webbredaktör Elger Lindgren webmaster@bildgruppenprisma.se

Bankgiro
Bildgruppen Prismas bankgiro är:
699-9106

Medlemskap
Är du intresserad – kontakta någon av oss, se ovan, eller kom med på nästa möte.

Aktivt medlemskap
Medlemsavgiften för år 2017 är 300 kronor.
Medlemsförmåner:

  • Fullt medlemskap i Bildgruppen Prisma
  • Regelbundna mailutskick från klubben
  • Delta i samtliga aktiviteter
  • Medverka i samtliga utställningsaktiviteter
  • Delta i Riksförbundets och ”Fotodistriktets” tävlingar
  • Delta i Riksförbundets och ”Fotodistriktets” utbildningar och övriga arrangemang
  • Lägga ut egna bilder på vår webbsida
  • Tillgång till klubblokal
  • Familjemedlem till reducerad avgift = 100 kronor.

Passivt medlemskap finns inte längre men vill du ändå stödja oss så betala gärna in 300 kronor på vårt postgirokonto.

Bildgruppen Prisma © 2014